Dijagnostika

Radiološke metode, koje su vezane za ispitivanje bolesti pankreasa su značajno usavršene, čime je olakšano rano otkrivanje ovih promena i omogućen raniji početak lečenja, koji direktno dovodi do podizanja nivoa uspešnosti terapije. Primena novih dijagnostičkih tehnika, kao što su: kontrastna kompjuterizovana multislojna tomografija, magnenta rezonaca sa snimanjem žučnih puteva i pankreasnih kanala i endoskopski ultrazvuk, omogućila je bolju preoperativnu procenu stadijuma karcinoma pankreasa, povećavajući pritom procenat bolesnika koji imaju koristi od hirurške intervencije. U isto vreme, smanjuje se broj operisanih bolesnika kod kojih se tokom hirurške intervencije konstatuje nemogućnost radikalnog otklanjanja karcinoma, čime se izbegava nepotrebna primena hirurgije kao invazivne metode lečenja, a pacijenti se blagovremeno upućuju na neki drugi vid lečenja.