Bolesti pankreasa

Lečenje bolesti pankreasa je značajno napredovalo poslednjih godina zahvaljući primeni multidisciplinarnog pristupa, preciznijoj radiološkoj dijagnostici, usavršavanju hirurške tehnike, razvoju interventnih radioloških metoda i uvođenju novih hemioterapeutika. Dijagnostika i lečenje bolesti pankreasa, koji se ponekada naziva i “skriveni” organ, zahtevaju  visok nivo medicinskog znanja, veliko iskustvo i ogromnu posvećenost lekara. Kada se pomenu bolesti pankresa, uglavnom se misli na najteže oboljenje ovog organa – kancer pankreasa. Međutim, pored kancera, koji se danas leči znatno uspešnije nego ranije, postoji niz oboljenja pankresa, koja se takođe sa uspehom mogu lečiti i nisu praćena lošom prognozom. Boljim razumevanjem razvoja karcinoma pankreasa otkriveno je nekoliko premalignih oštećenja kao što su: pankreasna intraepitelijalna neoplazija, intaduktalna papilana mucinozna neoplazija i cistične neoplazme.